Lärande lekar

Kurragömma

Kurragömma är en lek som är populär i många länder världen över. Det är en lek som leks utomhus och som ofta är en favorit bland barn och ungdomar. I leken gömmer sig en person och de andra försöker hitta den gömda personen.

Lekens ursprung

Leken har sitt ursprung i mänsklighetens tidiga historia och har lekts i olika former i olika kulturer. Det finns olika teorier om var leken härstammar från, men en teori är att den har sitt ursprung i jaktinstinkten hos människor. Genom att jaga och leta efter den gömda personen förbättrar man sin förmåga att upptäcka och följa spår, vilket kan ha varit viktigt för människor i förhistoriska tider när man behövde jaga för att överleva.

Leken har även använts som en del av militärutbildning och för att träna spaning och kamouflage. Kurragömma har också använts som en pedagogisk lek för att lära barn om rumsorientering och för att förbättra förmågor som koncentration och observation.

Modern kurragömma

I vår tid finns det många olika varianter av leken, både när det gäller regler och plats. Vissa leker kurragömma på en begränsad yta, medan andra leker i större områden såsom skogar och parker. Reglerna kan också variera beroende på vilken kultur man tillhör och vilken ålder man har.

En vanlig variant av leken är att den som gömmer sig får ta med sig en så kallad ”kurra”, som är en liten tratt eller en pappersbit, och gömma den på en hemlig plats. De andra deltagarna försöker hitta den gömda personen och kurran. När den gömda personen har hittats, får den personen gömma sig igen och så fortsätter leken tills alla har fått gömma sig en gång.

Varianter av kurragömma

Leken har också använts som en metod för att lösa konflikter och för att förbättra gruppdynamiken. Genom att leka kurragömma tillsammans lär man sig att samarbeta och att lyssna på andra. Leken kan också vara ett sätt att öka självförtroendet hos barn och ungdomar genom att de får träna på att hitta lösningar på problem och att utmana sig själva.

En annan populär variant av leken är den som kallas för ”stadskurragömma”, där deltagarna gömmer sig på olika platser i en stad eller ett samhälle. Detta kan vara en rolig aktivitet för barn och ungdomar som bor i städer och som inte har så mycket grönområden att leka i.

Kurragömma är en enkel och billig lek som kan lekas av personer i alla åldrar och som inte kräver några speciella förutsättningar. Det är en lek som ger möjlighet till fysisk aktivitet och som samtidigt är rolig och utmanande. Så om du är sugen på att leka kurragömma, så kan du börja genom att välja en plats att gömma dig på och bjuda in dina vänner att leta efter dig!