Röda gröna lyktan stopp

”Röda gröna lyktan stopp” är en lek som också kallas ”Röda lyktan stopp” eller ”rött och grönt” på svenska. Leken finns i många länder och på engelska heter den till exempel ”statues”. Oavsett vad leken kallas så är reglerna likadana och lätta att både förstå och följa, vilket kan vara anledningen till att den blivit så pass populär.

Lekens regler

Leken spelas av en grupp barn, med ett barn utsedd som ledare och de andra stående i en rad och vända mot ledaren. Ledaren står med ryggen mot de andra barnen och ropar ”Grönt ljus!” när han eller hon själv vill. I och med att ledaren gett grön signal får de andra barnen röra sig mot ledaren. De får röra sig långsamt eller springa om de vill.

Ledaren ropar sedan ”Rött ljus!”, också när denne själv vill, och alla barnen måste frysa på plats, som statyer. Ledaren kan sedan vända sig om och kontrollera om några barn fortfarande rör på sig. Om ledaren fångar något eller några barn som rör på sig måste de återvända till startlinjen och försöka igen. Alternativt kan det bestämmas att de som fångas måste lämna leken till nästa omgång börjar.

Leken fortsätter på detta sätt, med att ledaren ropar ”Grönt ljus!” och ”Rött ljus!” på slumpmässiga intervall, tills ett av barnen lyckas nå ledaren utan att bli fångad medan de rör på sig. Det barnet blir då den nya ledaren och leken börjar om igen.

I populärkulturen

Denna lek finns med i TV-programmet ”Squid Game,” där en grupp vuxna tävlar i olika utmaningar och lekar för att vinna priser. I serien så är det inte en mänsklig lekledare utan en stor mekanisk docka. Dockan är mycket snabb och har dessutom förmåga att med stor precision avgöra om någon rör sig efter det att rött ljust har signalerats. I serien åker inte förlorare ut ur leken – istället blir de skjutna av skyttar som står vid sidlinjen av spelplanen.

Leken finns också med i böckerna om Nalle Puh. I Puhs värld heter leken ”Puh” och går till så att den som är lekledare står vänd mot en vägg och blundar. Ledaren räknar till tre i en hastighet som han eller hon avgör och vänder sig sedan om för att ropa ”Puh!”. Utöver det är reglerna precis som i vanliga ”Röda gröna lyktan stopp”.